Lista postępowań

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

ZP.371.39.2020.ASz Dostawa ładowarki widłowej teleskopowej z osprzętem w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-11-30 09:30 --
ZP.371.38.2020.JL. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-11-20 09:45 --
ZP.371.23.2020.JL „Dostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznego” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-30 2020-08-14 09:45 --
ZP.371.16.2020.KC „Wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-25 2020-07-31 10:00 --
ZP.371.19.2020.JL Ustanowienie systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-08 2020-07-20 09:45 --
ZP.371.18.2020.ASc Dostawa nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej dla Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach projektu pn.„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-29 2020-08-28 10:00 --
ZP.371.11.2020.MDI Monitoring hydrologiczny na rzekach Martwa Wisła oraz Wisła Śmiała Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-08 2020-06-29 09:45 --
ZP.371.13.2020.ASc Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-04-24 2020-09-10 10:00 --
ZP.371.7.2020.JL 1.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie: - projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego; - projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-12 2020-04-30 09:45 --
ZP.371.2.2020.ASz Zakup wózka widłowego i dźwigu samochodowego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-05 2020-03-24 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa