Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

ZP.371.20.2021.KC Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości Urzędu Morskiego w Gdyni Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-24 2021-07-06 10:00 --
ZP.371.19.2021.MDI Budowa toru podejściowego wewnętrznego (do Portu Północnego w Gdańsku) wraz z obrotnicą. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-06-09 2021-07-20 10:00 --
ZP.371.17.2021.AW Dostawa pojazdu typu quad w ramach projektu "Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego" Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-07 2021-06-16 10:00 --
ZP.371.16.2021.JL Wykonanie analizy prądów i falowania oraz ruchu rumowiska dla zadania pod nazwą „Wykonanie progów podwodnych w Gdyni Orłowie” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-28 2021-06-10 10:00 --
ZP.371.18.2021.WL Prace związane z pogłębieniem torów podejściowych do obiektu Administracji Państwowej oraz zabezpieczeniem brzegu morskiego pomiędzy 45 km a 46 km w miejscowości Jurata Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-28 2021-06-15 10:00 --
ZP.371.15.2021.KC Roboty budowlane Remont i odbudowa odwodnienia klifu od km 130,7 do km 134,5 brzegu morskiego w miejscowości Rozewie - Etap I Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-20 2021-06-21 10:00 --
ZP.371.14.2021.MDI Sprawowanie nadzoru herpetologicznego oraz montaż płotków herpetologicznych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-03 2021-05-17 10:30 --
ZP.371.12.2021.AW DOSTAWA LAMP I URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH DLA POTRZEB URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-22 2021-05-06 10:00 --
ZP.371.9.2021.WL Dostawa stanowisk operatorskich do prezentacji sytuacji nawodnej Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-21 2021-05-11 10:00 --
ZP.371.13.2021.ASc Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-15 2021-04-29 10:00 --
ZP.371.6.2021.AW Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-04-12 2021-07-01 10:00 --
ZP.371.11.2021.JL Dostawa pojazdu typu quad w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej." Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-08 2021-04-20 10:00 --
ZP.371.8.2021.ASc Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi Falochronu Północnego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-04-02 2021-06-16 10:00 --
ZP.371.7.2021.WL Świadczenie usługi utrzymania systemu kontroli ruchu statków Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-31 2021-06-30 10:00 --
ZP.371.5.2021.JL Dostawa pojazdu typu quad w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej." Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-16 2021-03-26 10:00 --
ZP.371.1.2021.JL Wykonanie prac remontowych oraz okresowych prac serwisowych na samolocie L410 UVP-E-LW Turbolet SP-MBA. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-24 2021-03-08 10:00 --
ZP.371.46.2020.JL Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w rejonie miejscowości Ustka i Rowy Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-16 2021-01-20 10:30 --
ZP.371.41.2020.ASz Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część 2” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-02 2021-02-15 10:45 --
ZP.371.39.2020.ASz Dostawa ładowarki widłowej teleskopowej z osprzętem w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-11-30 09:30 --
ZP.371.38.2020.JL. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-11-20 09:45 --
ZP.371.23.2020.JL „Dostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznego” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-30 2020-08-14 09:45 --
ZP.371.19.2020.JL Ustanowienie systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-08 2020-07-20 09:45 --
ZP.371.7.2020.JL 1.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie: - projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego; - projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-12 2020-04-30 09:45 --
ZP.371.2.2020.ASz Zakup wózka widłowego i dźwigu samochodowego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-05 2020-03-24 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa