Lista postępowań PZP

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

ZP.371.29.2022.JL Usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Urząd Morski w Gdyni Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-30 2022-06-09 10:30 --
ZP.371.18.2022.JL Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-06 2022-06-03 10:00 --
ZP.371.21.2022.KC „Dostawa i instalacja stacji monitoringu znaków nawigacyjnych w ramach budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-29 2022-05-13 10:00 --
ZP.371.19.2022.AW Remont jednostki Kontroler-20 dla przeglądu pośredniego PRS Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-28 2022-05-09 10:00 --
ZP.371.23.2022.KC „Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja regałowego systemu magazynowego w hali Bazy Oznakowania Nawigacyjnego” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-25 2022-05-06 10:00 --
ZP.371.8.2022.AW Aktualizacja koncepcji projektowej zabezpieczenia miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej - odc. km 49,20 do km 55,20 Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-19 2022-04-29 10:00 --
ZP.371.20.2022.ASz Remont Falochronu Wschodniego w miejscowości Rowy Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-15 2022-05-18 14:00 --
ZP.371.17.2022.AW Wykonanie prac remontowych oraz okresowych prac serwisowych na samolocie L410-UVP-E-LW Turbolet SP-MBA Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-07 2022-04-15 10:00 --
ZP.371.16.2022.ASz Dostawa forwardera w ramach projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-06 2022-04-20 09:00 --
ZP.371.15.2022.AW Dostawa fabrycznie nowych łańcuchów ze stali manganowej dla potrzeb Urzędu Morskiego w w Gdyni Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-31 2022-04-11 10:00 --
ZP.371.13.2022.KC „Remont konstrukcji 6 pływaków pław morskich typu PM2 według dokumentacji projektowej Zamawiającego” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-28 2022-04-07 10:00 --
ZP.371.14.2022.ASz Dostawa urządzeń oznakowania nawigacyjnego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-22 2022-04-04 09:00 --
ZP.371.11.2022.KC „Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja regałowego systemu magazynowego w hali Bazy Oznakowania Nawigacyjnego” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-18 2022-03-30 10:00 --
ZP.371.9.2022.ASc Prace podczyszczeniowe i refulacyjne od km 10+400 do km 18+600 - „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-03-11 2022-04-07 10:00 --
ZP.371.6.2022.ASz Sporządzenie projektu koncepcyjnego, wykonanie badań terenowych i sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa progów podwodnych w Gdyni Orłowie” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-09 2022-03-22 09:00 --
ZP.371.5.2022.JL Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu pn.: „wykonanie wjazdu technologicznego dla służb ochrony wybrzeża – wjazd nr 4 Gdynia Oksywie” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-09 2022-04-05 10:00 --
ZP.371.3.2022.KC Roboty podczyszczeniowe w portach i przystaniach Zatoki Puckiej wraz z odkładem urobku w roku 2022. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-31 2022-02-17 10:00 --
ZP.371.2.2022.JL „Przebudowa Falochronu Zachodniego i Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Zachodnim oraz Zabezpieczenie Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-20 2022-02-16 10:00 --
ZP.371.1.2022.AW Wykonanie sondaży geologicznych w celu wskazania koncentracji zabytków dla inwestycji "Budowa falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku" Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-18 2022-02-02 10:00 --
ZP.371.64.2021.ASz Świadczenie usługi utrzymania systemu kontroli ruchu statków Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-04 2022-01-28 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa