Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 78  pokazuj  pozycji

ZP.371.30.2022.KC „Utrzymanie czystości nabrzeży, falochronów i rzek” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-09 2022-06-24 10:00 2022-06-30
ZP.371.26.2022.AW Remont istniejącego budynku garażowego oraz budowa nowej hali garażowej dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-20 2022-06-06 10:00 --
ZP.371.25.2022.ASz Świadczenie usług utrzymania komponentu SafeSeaNet systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z modyfikacją technologii wykonania aplikacji Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-17 2022-06-13 09:00 --
ZP.371.7.2022.AW Dostawa silnika typu M601E do samolotu L410 UVP-E-LW Turbolet Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-23 2022-04-25 10:00 2022-04-26
ZP.371.4.2022.AW Aktualizacja koncepcji projektowej zabezpieczenia miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej - odc. km 49,20 do km 55,20 Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-04 2022-02-14 10:00 2022-03-08
ZP.371.63.2021.ASz Odbudowa umocnienia brzegu w miejscowości Kuźnica km 11,800 – 12,290 Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-30 2022-01-24 09:00 --
ZP.371.62.2021.AW Dostawa składników umundurowania i oznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-28 2022-01-12 10:00 2022-02-17
ZP.371.57.2021.ASc Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM, na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-17 2022-01-04 10:00 2022-02-17
ZP.371.54.2021.KC Aktualizacja oprogramowania układowego przełączników sieciowych IP/MPLS Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-08 2021-12-16 10:00 2022-02-08
ZP.371.61.2021.KC Roboty podczyszczeniowe w portach i przystaniach Zatoki Puckiej wraz z odkładem urobku w roku 2022. Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-06 2021-12-21 11:00 2022-02-08
ZP.371.60.2021.KC Modernizacja masztu antenowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-03 2022-01-10 10:00 2022-02-18
ZP.371.56.2021.JL Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w odniesieniu do pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Urząd Morski w Gdyni Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-01 2021-12-10 10:00 2022-02-17
ZP.371.55.2021.ASz Dostawa samochodu osobowego Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-17 2021-11-30 09:00 2022-03-15
ZP.371.49.2021.JL Najem długoterminowy samochodów Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-17 2021-12-01 10:00 2022-02-17
ZP.371.53.2021.JL Zakup usługi wsparcia serwisowego dla systemu AIS-PL i AIS Secure-PL w latach 2022-2023 Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-17 2021-11-26 10:00 2022-02-17
ZP.371.50.2021.ASz Dostawa oprogramowania narzędziowego dla stanowisk operatorskich służby kontroli ruchu i statków Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-23 09:00 2022-03-15
ZP.371.51.2021.AW Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-03 2021-11-18 10:00 2022-02-17
ZP.371.52.2021.ASc Dostawa nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej dla Urzędu Morskiego w Gdyni Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-03 2022-01-17 10:00 2022-03-15
ZP.371.44.2021.ASc Prace podczyszczeniowe i refulacyjne od km 10+400 do km 18+600 - „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-27 2021-12-15 10:00 2022-02-18
ZP.371.42.2021.ASz SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I INNEGO SPRZĘTU DLA POTRZEB URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-22 2021-11-29 09:00 2022-03-15
ZP.371.48.2021.ASz Dostawa samochodu osobowego Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-21 2021-11-08 09:00 2022-03-15
ZP.371.37.2021.JL Opracowanie koncepcji projektowej dla remontu i przebudowy umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze km 133,900-133,600 Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-21 2021-11-03 11:00 2022-02-17
ZP.371.43.2021.AW Wykonanie sondaży geologicznych w celu wskazania koncentracji zabytków dla inwestycji "Budowa falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku" Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-11-03 10:00 2022-02-17
ZP.371.45.2021.JL Zakup usługi wsparcia serwisowego dla systemu AIS-PL i AIS Secure-PL w latach 2022-2024 Urząd Morski w Gdyni Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-11-04 10:00 2022-02-18
ZP.371.39.2021.KC „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do budynków i obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni” Urząd Morski w Gdyni Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-12 2021-11-12 10:00 2022-02-08

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa